​លោក ម៉ែន វិបុល ជម្រុញ​ឱ្យ ប្រធាន​អង្គភាព​ចំណុះ​សាលាខេត្ត​ទាំងអស់ ត្រូវ​បន្ត​ការ​សាមគ្គីភាព ឯកភាព​ផ្ទៃក្នុង បន្ត​វប្បធម៌​ពិភាក្សា និង​រួម​គ្នា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ – CEN