ជិះ​ម៉ូតូ​លឿន​ពេក​ទៅ បុក​សត្វ​ក្របី​កំពុង​ឆ្លងផ្លូវ បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​ – CEN