អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដឹកនាំ​មន្ត្រី ចុះ​ជួយ​ដក​ស្ទូង និង​ចែក​ពូជស្រូវ​ជូន​ពលរដ្ឋ​ – CEN