អ្នកម៉ៅការ​ធំជាងគេ​នៅ​ទំនប់​វា​រី​អគ្គស​នី​ឡាវ ដែល​ទើបនឹង​ជួប​គ្រោះមហន្តរាយ ឥឡូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការខាតបង់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN