កូន​ដែល​កាប់​ឪពុក​បង្កើត​ខ្លួនឯង​៦​កាំបិត ស្លាប់ ​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​តាម​ប្រ​ម៉ាញ់​បាន​ហើយ​ក្រោយ​គេចខ្លួន​បាន​មួយ​យប់​ – CEN