​ខ្លោចចិត្ត​ជាមួយ​លោក រិ​ន សា​វ៉េ​ត បន្ទាប់ពី​លោក​សរសេរ​សារ​មួយ​ហាក់ដូចជា​តូចចិត្ត​ជាមួយ​ផលិតកម្ម​របស់ខ្លួន – CEN