លុយ និង​អំណាច ៖ កល​យុគ​នៅ Zhimbabwe ប្រទេស​ក្រីក្រ លើ​សម្បត្តិ​ធម្មជាតិ​មហាសាល “​រ៉ែត្បូង​ពេជ្រ​” តម្លៃ ១.០០០​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​ – CEN