ម្ចាស់​ក្សត្រី Kate តែង​ធ្វើ​រឿង​សាមញ្ញៗ តែ​អស្ចារ្យ ទោះបី​ស្ថិត​ក្នុង​ដំបូល​រាជវាំ​មហាក្សត្រនៃ​ចក្រភពអ​ង់​គ្លេ​សក្តី​ – CEN