​មិត្តភក្តិ​២​នាក់ ជួយ​គ្នា ពេល​រត់​ចេញ​ពី​មន្ទីរពេទ្យ​វិកល​ចរិក​ (វីដេអូ) – CEN