គ​.​ជ​.​ប អំពាវនាវ​ឲ្យ​គ្រប់​គណបក្ស​នយោបាយ រក្សា​ភាពស្ងប់ស្ងាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ស និង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ – CEN