ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Trump ត្រៀម​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​រុស្ស៊ី​ពេល​ទទួលបាន​ការអញ្ជើញ​ – CEN