ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Trump៖ មិនបាន​ដឹង​ពី​រឿង​រុស្ស៊ី​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​កូនប្រុស​ខ្លួន​ – CEN