ឥណ្ឌា​៖ ក្មេង​៣​នាក់​បាន​ស្លាប់ ព្រោះតែ​ឳពុក​ម្ដាយ​បង្អត់អាហារ​ពួកវា​៦​ថ្ងៃ​ – CEN