យន្ដហោះ​ចិន​ត្រូវ​ប្រេះ​កញ្ចក់ ក្រពឹត​មុខ ព្រោះ​រង​ភ្លៀង​ថ្ម​នៅលើ​អាកាស​ – CEN