​លេងសើច​ម៉េច​បាន លោក អ៊ី​ណូ ក៏​ស្រវា​ចាប់បាន​មុខ​ជំនួញ​ដ៏​ធំ​មួយ​នេះដែរ – CEN