​មេម៉ាយ​កូន​២​វ័យ​៤២​ឆ្នាំ​ហើយ តែ​សម្រស់​មិន​ចាញ់​ក្រមុំ​ទេ ដឹងថា​​១​ខែៗ​ជះ​ទឹក​លុយ​ដើម្បី​រក្សាខ្លួន​ស្អាត​នៅ​ក្មេង​យ៉ាងនេះ​…? – CEN