មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​បែប​ឥស្លាម​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី នឹង​ដំណើរ​ការងារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា – CEN