ប្រធាន​គណបក្ស​LDP​ថា អតីត​សមាជិក​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ទៅ​បោះឆ្នោត ឲ្យ​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា – CEN