បាញ់រះ​ទៅលើ​ហ្វូងមនុស្ស​នៅ​អាមេរិក មនុស្ស​៣​នាក់​ស្លាប់​និង​៧​នាក់​រងរបួស​ – CEN