ជប៉ុន​វិនិយោគ​សាងសង់​ទីក្រុង​ឆ្លាត​វៃ តម្លៃ​៤០០០​លាន​ដុល្លារ នៅ​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN