​ប៉េអឹម​ចាប់​បុរស​ខ្ទើយ​ម្នាក់ ដែល​លួ​ចគាស់​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ បំណង​លួច​យក​ទូរស័ព្ទ​ – CEN