ទម្លាក់​រថក្រោះ​ចូល​សមុទ្រ​ដើម្បី​ការពារ​បរិស្ថាន​ – CEN