រថយន្ត Ford Express ប៊ុនធឿន រត់​ឈ្នួល​មណ្ឌល​គីរី កំពង់ចាម ត្រូវ​ផ្ទុះ​សេ​ខ្សែភ្លេីង​ឆេះ​អស់​ព្រឹក​ – CEN