អ្នក​សារព័ត៌មាន ជាង៤០នាក់ ស្នើដល់ព្រះរាជអាជ្ញា និង​ចៅក្រម ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ លើអតីត​អ្នកយក​ព័ត៌មាន​វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរនាក់ – CEN