​ក្មេងប្រុស​អាយុ​៧​ឆ្នាំ​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកជា «​វីរបុរស​តូច​» បន្ទាប់​ជួយសង្គ្រោះ​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដ៏​រន្ធត់ ហើយ​ត្រូវ​មនុស្ស​ធំ​មើលរំលង (​វីដេអូ​) – CEN