លទ្ធផល​បណ្តោះអាសន្ន​៖ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ទទួលបាន​សំឡេងឆ្នោត​គាំទ្រ ជាង​៧៦​ភាគរយ ខណៈ​លេខ​២ គឺ​គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិច មាន​សំឡេងឆ្នោត​ជាង​៥​ភាគរយ លើ​ចំនួន​អ្នកបោះឆ្នោត​សរុប​ជាង​៨២​ភាគរយ​ – CEN