អាមេរិក​ប្រឆាំង​តប​រាល់​ឧបាយកល​ចង់​ត្រួតត្រា​មហាសមុទ្រ​ឥណ្ឌា​-​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ – CEN