ព្រលានយន្ដហោះ​Narita ត្រូវ​បិទទ្វារ ព្រោះ​យន្ដហោះ​កាណាដា​ចុះចត​ច្រឡំ​ផ្លូវ​ – CEN