សមាជិក​គជប​៤​រូប មកពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ គឺ​២​រូប​រង្គោះរង្គើរ និង​២​រូប​ទៀត មិនមាន​ប្រតិកម្ម​ – CEN