ស្ត្រី​អារ៉ាប់​ម្នាក់ ត្រូវ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់គុក ៦​ឆ្នាំ និង​វាយ ១០០០​ខ្សែតី ដោយសារ​ផ្ញើ​សារ ពេល​កំពុង​បើកបរ​ – CEN