ប្រធានាធិបតី មូ​ហ្គា​បេ នៅតែ​ក្រាញ​អំណាច ទោះបី​មាន​សម្ពាធ​ខ្លាំង​ឲ្យ​លោក​ចុះចេញ – CEN