​ញាក់សាច់​! មនុស្ស​៤​នាក់​សន្លប់​ស្តូកស្តឹង ដោយសារ​រង​​ឥទ្ធិពល​​​ក្លិន​​ហ្គាស​លេច​ធ្លាយ​ខ្លាំង​ក្នុង​រថយន្ត សំណាង​ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ​ទាន់​ – CEN