យន្ដហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ​១០១​នាក់ ធ្លាក់​នៅ​Mexico​ – CEN