ថៃ​ស្នើសុំ​អង់គ្លេស​ធ្វើ​បត្យាប័ន​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​Yingluck Shinawatra – CEN