កូរ៉េខាងជើង ពើបប្រទះ​នឹង​ការលំបាក​យ៉ាង​ធំ​ក្នុង​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍ​កាំជ្រួច​អន្តរ​ទ្វីប – CEN