សាធារណៈមតិ​ចិន ផ្ទុះ​សង្គ្រាមពាក្យសម្តី ដ៏​ខ្លាំងក្លា ព្រោះ​រឿង​មួយ​… – CEN