ស្ងាត់ៗ ស្រី​ស្អាត​ម៉ា​រី បង្ហាញមុខ​គូស្នេហ៍​ជា​សាធារណៈ​? – CEN