បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់ បំបែក​កំណត់ត្រា​ពិភពលោក ដោយ​ហែល​ទឹក​ក្នុង​បាវ ខណៈ​ដៃ និង​ជើង​ត្រូវ​ចង​ជាប់​ (វីដេអូ) – CEN