ភ្ញាក់ផ្អើល! ខណៈស្រី្ត M’sian ក្នុងតំបន់​​មួយ​ចំនួន​​​ចេញ​រកស៊ី​លក់ខ្លួន​​ជាមួយ «​ពលករ​បរទេស» ដើម្បី​រកប្រាក់​បន្ថែម – CEN