​បុរស​ម្នាក់​បាន​បាត់បង់​ជីវិត​ក្រោយពេល​រអិល​ជើង​ធ្លាក់​រណ្តៅ​ដី ខណៈ​ទឹក​កំពុង​ហូរ​ខ្លាំង​ – CEN