សម្តេច​តេជោ​៖ អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កុំឲ្យ​ចាញ់បោក ក្រុមប្រឆាំង​កាត់ត​សំឡេង ម៉េង កែវពេជ្ជតា – CEN