​ដំណើរ​សង្គ្រោះ​ជីវិ​ស្វាឪ ដែល​ព្រហើន​ហ៊ាន​ឡើង​តោង​កាប្លិ៍​ខ្សែភ្លើង អូ​តង់ស្យុង (​វីដេអូ​) – CEN