ស្រី​ស្នេហ៍​សាង​រឿងអាស្រូវ​ជំនាន់​មុន​របស់ Bill Clinton ពេលនេះ​…​យ៉ាងម៉េច​ទៅហើយ​? – CEN