រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​ប្រតិភូ​ធុរជន​ចិន​ខេត្ត​ហ៊ូ​ណាន វិនិយោគ​លើ​ការអភិវឌ្ឍ​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃ​ផលិតផល​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN