ញាក់សាច់! ស្ត្រីម្នាក់នាំយកពស់១ក្បាលដែលចឹកដៃខ្លួន ចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នាក់ផ្អើលមិនហ៊ានក្បែរ តែទីបំផុត… – CEN