ស្ពាន​បង្ហៀរ​បឹង​ដូន​ទ​យ ស្ថិតក្នុង​ស្រុក​ចន្ទ្រា កំពុង​ប្រែ​ក្លាយទៅជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​យ៉ាង​ពេញនិយម សម្រាប់​លំហែរ​កំសាន្ត​របស់​ពល​រដ្ឋ ក្នុង​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN