កម្ពុជា​និង​ហ្សីម​ប៉ាវេ បោះ​ឆ្នោត ខុស​គ្នា​១​ថ្ងៃ តែ​ស្ថាន​ភាព​ក្រោយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ខុស​គ្នា, ហ្សីម​ប៉ា​វេ កំពុង​ធ្លាក់​​ចូល​​បាតុ​កម្មនិងចលាចលសង្គម – CEN