បុរស​ម្នាក់​ដើរ​ដាក់​អន្ទាក់​សត្វ តាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន ជាន់មីន​ផ្ទុះ​ដាច់​ជើង​ទាំងពីរ នៅ​ស្រុក​ថ្មពួក​ – CEN