​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដេក​មិន​លក់​សោះ បន្ទាប់​ពី​នាំ​កូន​ទៅ​លេង​ព្រៃ ហើយ​ថតរូប​ជាប់​ខ្មោច​កូន​ក្មេង​ម្នាក់​ – CEN