ទាហាន​អា​មេ​រិច​ទាំងអស់​នៅ​ជប៉ុន ត្រូវ​បាន​ហាម​មិន​ឲ្យ​ផឹកស្រា និង​ចេញពី​បន្ទាយ បន្ទាប់ពី​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN